loading...

Eazdrop Pitch Deck

 1. Залучення користувачів через участь у живих бесідах створює сильне відчуття спільноти.

 2. Організація вмісту високого рівня дає змогу користувачам легко переглядати та управляти змістом.

 3. Интуитивно зрозумілі інструменти персоналізації налаштувань дозволяють користувачам контролювати сповіщення.

 4. Продумана система повідомлень заохочує активність та залученість на платформі.

 5. Функціонуюча служба підтримки забезпечує швидку допомогу користувачам.

 6. Ефективна стратегія завантаження додатку та маркетингові екрани збільшують кількість завантажень.

 1. Можлива перевантаженість інформацією на екранах, що ускладнює навігацію.

 2. Процес верифікації може бути сприйнятий як обтяжливий, зменшуючи кількість нових реєстрацій.

 3. Залежність від активності користувачів може привести до зниження залученості при зменшенні новизни.

 4. Приватність та безпека можуть викликати занепокоєння, якщо політики недостатньо прозорі.

 1. Розширення можливостей для монетизації утриманя для творців контенту.

 2. Інтеграція з соціальними мережами для збільшення охоплення та залучення користувачів.

 3. Розвиток системи досягнень, що сприяє додатковій мотивації та залученості.

 4. Партнерство з інфлюенсерами для просування платформи та збільшення його розпізнаваності.

 1. Конкуренція з іншими платформами та соціальними мережами.

 2. Втрата довіри користувачів через проблеми з конфіденційністю або безпекою.

 3. Зміни в законодавстві про приватність можуть обмежити функціональність платформи.

 4. Непостійність залучення користувачів може вплинути на стійкість доходів творців контенту.

Платформа Eazdrop

Огляд інноваційної соціальної платформи, що інтегрує концепції підслуховування в інтерактивне середовище.

Основна концепція

Новаторське поєднання підслуховування та соціальної взаємодії.

Симульоване середовище

Створення віртуального простору для живого спілкування.

Ролі користувачів

Визначення ролей творців контенту та читачів-слухачів.

Відчуття присутності

Надання користувачам враження стеження за таємною розмовою.

UI/UX дизайн

Візуальне втілення концепції підслуховування в інтерфейсі користувача.

Інтеграція концепції

Впровадження теми підслуховування в аспекти дизайну.

Інтуїтивність та привабливість

Розробка легкого та захоплюючого користувальницького інтерфейсу.

Інтерактивність та задоволення

Цільове підвищення рівня взаємодії і захоплення користувачів.

Монетизація

Стратегії генерації доходів для платформи.

Платні підписки

Введення моделі підписки для відомих осіб.

Покупки в програмі

Можливості внутрішньої покупки для підвищення користувацького досвіду.

Функція дарування

Заохочення користувачів обмінюватися подарунками через платформу.

Стратегія залучення

Методи привертання уваги нових користувачів та підтримання зацікавленості.

Співпраця з знаменитостями

Використання впливових особистостей для промоції платформи.

Ексклюзивний контент

Налагодження унікальних програм і подій для користувачів.

Маркетинг та PR

Розробка ефективних маркетингових кампаній та стратегій PR.

Інновації та креативність

Стимулювання творчості та новаторства у користувачів та розробників.

Гейміфікація

Впровадження елементів гри для підвищення залученості.

Система винагород

Запровадження відзнак, що мотивують користувачів.

Відкритість до ідей

Заохочення до внесення пропозицій і творчого внеску.

Розвиток валюти Eazcoins

Інтеграція власної валюти для оплати в програмі.

Userflow для платформи Eazdrop

Цей mind map є графічним зображенням основних кроків та переходів між екранами в додатку Eazdrop.

1. Вхід в систему

Початковий крок для входу або реєстрації користувачів.

Start Screen

Вибір між входом та реєстрацією.

Login / Registration Screen

Введення даних для входу або реєстрації.

2. Головний екран

Домашня сторінка користувача з основними переходами.

Profile Overview Screen

Перегляд профілю та активності.

Library Main Screen

Просмотр збереженого контенту та управління ним.

Main Help Screen

Доступ до допомоги та підтримки.

Main Settings Screen

Налаштування параметрів профілю та додатка.

3. Участь у розмовах

Інтерактивні можливості для користувачів.

Live Conversation Lobby

Вибір ролі та участь у розмові.

Creator's Live Room

Ведення живої розмови для творців.

Spectator's Eavesdropping Room

Перегляд розмови для глядачів.

4. Взаємодія з контентом

Управління і перегляд контенту користувачем.

Content Collections Screen

Управління колекціями контенту.

Content History Screen

Перегляд історії переглядів та завантажень.

Playlist Creation/Management Screen

Створення та управління плейлистами.

5. Спілкування та сповіщення

Комунікаційні можливості та важливі повідомлення.

Notifications List Screen

Перегляд та управління сповіщеннями.

Message Inbox Screen

Читання та відповіді на повідомлення.

6. Особисті налаштування та підтримка

Індивідуальні параметри та звернення до підтримки.

Privacy Settings Screen

Налаштування приватності.

Language and Region Screen

Вибір мови і регіональних налаштувань.

Support Ticket Submission Screen

Створення запитів на підтримку.

7. Взаємодія зі спільнотою

Менеджмент соціальних зв'язків у додатку.

Followers/Following List Screen

Перегляд списків фоловерів та фоловінгів.

User Interaction Options (Block/Report)

Заблокування користувачів та скарги.

8. Гейміфікація та винагороди

Мотиваційні елементи для залученості користувачів.

Achievements Overview Screen

Перегляд досягнень користувачів.

Streaks Overview Screen

Статус серій активності.

Coins Package Selection Screen

Покупка монет для додаткових можливостей.

9. Аватари та профілі

Персоналізація представлення користувача в додатку.

Avatar Customization Screen

Створення та налаштування аватара.

Avatar Profile View Screen

Перегляд профілю аватара.

Avatar Collections Screen

Управління колекціями аватарів.

10. Вихід з системи

Завершення сесії користувача.

Logout Confirmation Screen

Підтвердження виходу з додатку.

Copy of Project Kick-Off Document.docx

Eazdrop merges eavesdropping with real-time social interaction, enabling creators to connect through audio, video, or text, as spectators tune in.

Replicating the thrill of 'eavesdropping', users enjoy secretive listening, adding a layer of engagement beyond typical social media.

Originating from the term "Eavesdropping", the Eazdrop platform nurtures a 'reality TV' feel across phone interactions.

Eazdrop is not just for communication but to indulge in the spontaneity and authenticity of human connections from the sidelines.

The history of eavesdropping video aids in understanding the design ethos for a UI/UX designer engaged in evolving the app.

Eazdrop aims at generating income primarily from subscription memberships intended for celebrities and influencers.

In-app purchases and gift-giving features are vital, with designs highlighting these channels for revenue generation.

A primary marketing approach is to provide a content creation tool for influencers, unlocking income enhancements.

Exploring the cultural context of eavesdropping helps in crafting an engaging theme resonant within the app's design framework.

A comprehensive understanding of eavesdropping history and its social nuances are essential for effective UI/UX implementation.

Resources offer insights into eavesdropping's appeal, aiding the designer to mimic these dynamics within the application's interface.

The focus on UI/UX encapsulates the allure and subtlety of eavesdropping, aiming to make the application engaging and inviting.

The application encourages gamification, using AI to create rewards like trophies, badges, and coins, enhancing user engagement.

The idea of Eazcoins, as in-app currency, is integral and should be seamlessly woven into the user experience.

Innovation lies at the core of Eazdrop. As a designer, the potential to propose fresh concepts and improvements is met with enthusiasm.

Daily meetings and close collaborations are instrumental in evolving the app's design, emphasizing swift progress towards completion.

The contract underscores milestones for payment, a structured revision policy, and the expectation for timely deliverables.

An emphasis on confidentiality and the transfer of intellectual property rights fortifies the professional partnership.

Final designs demand the client's approval, ensuring the deliverables meet the envisaged UI/UX standards for Eazdrop.

Design Modules

Detailed breakdown of the different UI/UX screens and elements required for the project.

Profile Module

Includes user profiles, content collections, and analytics on engagement.

Library and Notifications

Screens for managing content and customizing notification settings.

Support and Downloads

Help center interface and landing pages for app downloads.

Verification and Legal

Process for user verification and presentation of privacy policies and T&Cs.

Creator Dashboards

Metrics and dashboards for creators to track and analyze earnings and engagement.

Gamification Screens

Achievements display, streak management, and digital queue interaction screens.

Reporting and Subscriptions

Functionality for reporting, blocking users, and managing creator subscriptions.

Avatars

Creation and management screens for personalized avatars within the application.

Profile Module Overview

The Profile Module is a key component of a digital platform focusing on user interaction and content management.

User Profiles

User profiles contain personal information and customization settings.

Personal Information

Includes name, photo, and contact details.

Customization Settings

Preferences for using the platform, such as themes or privacy options.

Activity History

Record of user's actions within the platform, like posts or comments.

Security Settings

Account passwords and authentication methods to protect user privacy.

Content Collections

A repository for user-generated content on the platform.

Created Content

List of articles, posts, or media uploaded by the user.

Saved Content

Items that the user has saved for later viewing.

Content Curation

User can organize and categorize their content.

Sharing Options

Facilitates sharing content with other users or on social media.

Analytics on Engagement

Metrics and data analysis focusing on how users interact with content.

View Counts

Number of times content has been viewed.

Likes and Shares

Engagement metrics indicating popularity and reach.

Time Spent

Tracking the duration users spend engaged with content.

Audience Insights

Demographic and behavior information of engaged users.

Основний опис платформи та її особливостей

login
signup