loading...

Szkolenia dla mediatorów

MEDIACJE

Todo

Doing

Done

Column 1

Column 2

Column 3

Kanban


Frame 2

Szkolenia dla mediatorów

Zorganizowanie skutecznych szkoleń dla mediatorów opartych na bogatym doświadczeniu mentora, aby przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne.

Identyfikacja potrzeb

Analiza potrzeb edukacyjnych potencjalnych uczestników szkolenia.

Badanie rynku

Poznanie oczekiwań i luk w umiejętnościach obecnych na rynku mediatorów.

Ankieta wśród mediatorów

Bezpośrednie zapytanie mediatorów o ich oczekiwania względem szkolenia.

Analiza trendów

Śledzenie aktualnych trendów w mediacji i dostosowanie do nich szkolenia.

Planowanie szkolenia

Stworzenie programu szkoleniowego i logistyki.

Opracowanie programu

Tworzenie programu szkolenia opierając się na wykrytych potrzebach i najlepszych praktykach.

Dobór ekspertów

Zaproszenie specjalistów z różnych dziedzin mediacji do współpracy.

Logistyka

Organizacja miejsca, terminów i materiałów szkoleniowych.

Promocja szkolenia

Opracowanie strategii promocyjnej, aby przyciągnąć mediatorów.

Kampania w mediach społecznościowych

Używanie platform takich jak LinkedIn, Twitter, aby dotrzeć do profesjonalistów.

Partnerstwa branżowe

Współpraca z organizacjami zawodowymi, by promować szkolenie wśród ich członków.

Webinaria i seminaria

Organizacja darmowych spotkań online/informacyjnych promujących wartość szkolenia.

Rejestracja uczestników

Utworzenie systemu zgłoszeń umożliwiającego łatwą rejestrację i płatność.

System online

Wdrożenie systemu rejestracyjnego online z wygodną płatnością.

Wczesne zapisy

Oferowanie zniżek dla osób, które zdecydują się na wczesne zapisy.

Obsługa klienta

Zapewnienie wsparcia i odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników.

Monitoring i ewaluacja

Śledzenie postępów i ocena skuteczności szkolenia.

Ankiety satysfakcji

Zbieranie opinii po zakończonym szkoleniu, aby ocenić jego przydatność.

Analiza wyników

Ocena osiągniętych przez uczestników umiejętności w praktyce.

Dalsze wsparcie

Udostępnienie materiałów i możliwości konsultacji po szkoleniu.

login
signup