loading...

Dissecting Business Excellence

Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh định hình mục tiêu và phương hướng của doanh nghiệp.

Mô hình kinh doanh

Các phương thức tổ chức và quản lý góp phần vào thành công kinh doanh.

Nhà kinh doanh

Chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý cấp cao; người đặt nền móng cho chiến lược.

Nhóm sản phẩm

Các dòng sản phẩm cụ thể, xác định đối tượng mục tiêu và định vị thương hiệu.

OEM

Original Equipment Manufacturer - hợp tác sản xuất, thương hiệu gắn với nhà sản xuất ban đầu.

Thị trường ngách

Thị trường cụ thể, tập trung vào đối tượng khách hàng nhỏ nhưng cụ thể và tiềm năng.

Tư duy sản phẩm

Quan niệm và cách tiếp cận sản phẩm từ quan điểm khách hàng và thị trường.

Tư duy đúng

Phát triển sản phẩm dựa vào nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Mô hình sản phẩm

Khái quát cách thức sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chức năng sản phẩm

Tính năng và giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại cho người dùng.

Kỹ thuật đào ý tượng nâng cao

Các phương pháp sáng tạo và lập kế hoạch để phát triển sản phẩm mới, dịch vụ.

Công cụ đào ý tượng

Kỹ thuật brainstorming, SWOT analysis, hoặc sử dụng framework như SCAMPER.

Chiến lược cạnh tranh

Xác định và triển khai các phương pháp để trở nên nổi bật so với đối thủ.

Ma trận kinh doanh đa kênh

Mô hình hoạch định các kênh phân phối sản phẩm và tối ưu hóa hiệu quả.

Marketing và bán hàng

Các hoạt động quảng bá sản phẩm và kỹ thuật đẩy mạnh doanh số.

Marketing đa kênh

Tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh thông tin và bán hàng khác nhau.

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn sản phẩm để đưa vào thị trường.

Hậu cần và quản lý

Quản lý hiệu quả nguồn lực và tiến hành các phép kế toán liên quan.

Kho và kế toán

Quản lý tồn kho và ghi chép chính xác các giao dịch kinh doanh.

Mô hình cá nhân vs. Doanh nghiệp TMDT

So sánh ưu và nhược điểm giữa việc kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp thương mại điện tử.

login
signup